Skráning í Uppsveitadeild 2024 hefst 10 nóvember og stendur til 15 des 2023.

Dagskrá vetrarins lítur svona út :

9 febrúar – Fjórgangur föstudagur

8 mars – Fimmgangur föstudagur

11 apríl – Skeið & Tölt fimmtudagur

 

Óskum við eftir skráningum frá fullmönnuðum liðum. Ekki verður tekið við skráningum frá stökum knöpum. Við hvetjum þá sem hafa áhuga á að taka þátt að tala sig saman

Skráningargjald fyrir hvert lið er 120.000 + vsk

 

Vinsamlegast sendið inn skráningar á uppsveitadeild@hmfjokull.is – fram þarf að koma nafn liðs, nöfn á öllum knöpum og kennitölur.

Skráningargjaldið þarf að greiðast í síðasta lagi 10 dögum fyrir fyrsta mót.

 

Reglur Uppsveitadeildar Reiðhallarinnar á Flúðum.

 1. Stjórn Reiðhallarinnar skipar Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar. Starfstími Framkvæmdanefndarinnar er frá 1. september til 31. maí. Framkvæmdanefnd skal skipuð eftirtöldum:

Þrír fulltrúar tilnefndir af Hestamannafélaginu Jökli.

Tveir fulltrúar tilnefndir af stjórn Reiðhallarinnar.

Hlutverk framkvæmdanefndar Uppsveitadeildarinnar er að skipuleggja og sjá til þess að Uppsveitadeildin sé haldin með sóma í Reiðhöllinni á Flúðum á fyrsta ársþriðjungi ár hvert. Meðal verkefna Framkvæmdanefndarinnar er að sjá um skráningar á mótin, manna öll störf sem þarf á mótin, afla verðlauna og sjá um kynningu og auglýsingar á hvert mót fyrir sig.

Allar ákvarðanir varðandi fjárhag skulu teknar í samráði við gjaldkera stjórnar Reiðhallarinnar. Framkvæmdanefndin getur ekki tekið fjárskuldbindandi ákvarðanir fyrir hönd Reiðhallarinnar.

 

 1. Stjórn Reiðhallarinnar ber ábyrgð á framkvæmd Uppsveitadeildarinnar. Hún sér til þess að gólf hússins sé í keppnishæfu ástandi á meðan á Uppsveitadeildinni stendur. Hún ákvarðar upphæð keppnisgjalds og aðgangseyris, sér um innheimtu og stýrir veitingasölu. Stjórn ber ábyrgð á því að semja við aðalstyrktaraðila mótsins

 

 1. Uppsveitadeildin er keppni í hestaíþróttum sem fram fer í Reiðhöllinni að Flúðum Lágmarksaldur keppenda miðast við ungmennaflokk eins og hann er skýrður í reglum LH.

 

 1. Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildar auglýsir eftir umsóknum liða til þátttöku í Uppsveitadeildinni fyrir 10 nóvember ár hvert. Fyrstu sjö liðin sem skrá sig innan skráningarfrests öðlast keppnisrétt í deildinni. Skrá skal fullmannað lið ekki hver knapi fyrir sig.

 

 1. Keppnisgreinar Uppsveitadeildarinnar eru fjórar haldnar á þremur mótum. Á fyrsta móti er keppt í fjórgangi V1. Á öðru móti er keppt í fimmgangi F1. Á þriðja móti er keppt í tölti T1 og flugskeiði P2. Keppt er eftir FIPO reglum, að teknu tilliti til vallarstærðar. Mót skulu haldin með þriggja til fjögurra vikna millibili.

 

 1. Dómarar eru þrír. Allir með réttindi sem hestaíþróttadómarar og aðilar að Hestaíþróttadómarafélagi Íslands.

 

 1. Keppnislið Uppsveitadeildarinnar eru sjö. Knapar keppnisliða skulu vera fimm.

Í hverri keppnisgrein keppa þrír knapar frá hverju liði, samtals 21 keppandi.

 1. Hvert lið skal skipa sér liðsstjóra. Hann er tengiliður liðsins við Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar og ber ábyrgð á liði sínu. Liðsstjórinn sér um að skila inn skráningum á tilsettum tíma.

Keppnisgjald skal greitt eigi síðar 10 dögum fyrir fyrsta mót. Liðsstjóri má vera knapi í liði sínu.

 

 1. Forfallist knapi fyrir keppni má kalla inn varaknapa. Varaknapi kemur fyrstur í braut í keppni. Sama gildir ef grípa þarf inn varahest. Tilkynna skal Framkvæmdanefnd Uppsveitadeildarinnar um forföll í síðasta lagi á hádegi á keppnisdegi.

 

 1. Eftir að Uppsveitadeildin er hafin er óheimilt að knapar skipti um lið.

 

 1. Knapar safna stigum eftir árangri í hverri keppni. Efsta sæti gefur 21 stig, annað sætið 20 o.s.frv. Stig eru gefin fyrir allar gildar sýningar. Keppnislið safna stigum eftir árangri knapa sinna. Ógild sýning í forkeppni skilar ekki stigum. Ef ekki næst tími í flugskeiði fást engin stig.

 

 1. Knapar og hross skulu ávalt vera snyrtilega til fara og keppnislið skulu keppa í samstæðum jökkum eða peysum.

 

 1. Í keppni skal fylgja reglum skv. 8. kafla Laga og reglugerða um keppni á vegum LH. Frávik sem eru leyfð vegna aðstæðna eru eftirfarandi:

Knapa er heimilt að ríða einn til einn og hálfan hring áður en hann hefur keppni. Sami hestur má keppa í öllum greinum.

Riðin eru A og B úrslit. Tíu knapar komast í úrslit, Fimm í A úrslit og fimm í B úrslit. Sigurvegari B úrslita færist ekki upp í A úrslit. Séu fleiri en einn knapi jafnir

í fimmta eða tíunda sæti, taka þeir allir sæti í úrslitum.

Í fimmgangi F1 skal sýna tvo skeiðspretti í forkeppni og þrjá í úrslitakeppni.

Ekki er dæmt fyrir niðurtöku eða niðurhægingu, heldur einungis fyrir skeiðgæði.

Í flugskeiði eru riðnir 3 sprettir. Tímar ráða úrslitum.

 

 1. Sýni knapi óíþróttamannslega reið eða háttsemi getur mótsstjóri vikið honum úr keppni.

 

Samþykkt á fundi framkvæmdanefndar 09.11.2023.